Jak Otworzyć Żwirownię Krok Po Kroku?

Jak Otworzyć Żwirownię Krok Po Kroku?

Jak otworzyć żwirownię krok po kroku?

Dzisiaj publikuję wpis dotyczący drogi, jaką musisz przejść, aby otworzyć własną żwirownię. Artykuł przeznaczony jest dla początkujących i aktualnych przedsiębiorców i jest napisany z mojej perspektywy, czyli kierownika kopalni z ponad 10 letnim stażem, który prowadzi nadzór nad ruchem zakładu górniczego.

Pamiętaj, że sytuacja prawna związana z przekształcaniem gruntów i spełnianiem wymogów jest bardzo dynamiczna.  Zawsze warto porozmawiać z osobami, które mają fachową wiedzę oraz kwalifikacje związane z tworzeniem dokumentacji.

Do takich osób należą specjaliści z dziedziny geologii z właściwymi uprawnieniami. Warto również  nawiązać kontakt z kancelarią prawną, która wyjaśni nam podstawy prawne i wskaże kierunek działania.

Od czego zacząć?  Jakie warunki trzeba spełnić? Czy są jakieś specjalne przepisy, których trzeba przestrzegać? Pytań i zagadnień jest mnóstwo, a więc po kolei…

Jak otworzyć żwirownię?

W 1994 r. zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze (PGiG) wszystkie żwirownie zostały uznane za kopalnie odkrywkowe. Działalność żwirowni jest działalnością koncesjonowaną i wymaga od inwestora wykonania niezbędnych kroków w celu uzyskania koncesji na wydobycie drogą decyzji administracyjnej. Organami wydającymi koncesję w zależności od jej warunków jest Starosta Powiatu, Marszałek Województwa lub Minister Środowiska.

1. Lokalizacja

jak otworzyć żwirownię

Strategiczne położenie kopalni daje duże szanse na sukces finansowy. Najlepszym położeniem będzie teren, który wykazuje dynamiczny wzrost urbanizacji. Nowe domy, osiedla i bloki… jeśli deweloperzy dookoła mają pełne ręce roboty tzn. że będą potrzebować Twojego produktu. Warto również poszukać, czy w pobliżu znajdują się wytwórnie betonu towarowego. Dzienne zapotrzebowanie takiej wytwórni na materiały sypkie może sięgać nawet kilkuset ton.

Kto może być Twoim klientem?

 • klienci indywidualni budujący własny dom
 • deweloperzy
 • firmy budowlane
 • wytwórnie betonu towarowego
 • wytwórnie prefabrykatów betonowych (bloczki, nadproża, płyty drogowe)
 • wykonawcy budownictwa infrastrukturalnego (budowa dróg)

Z drugiej strony trzeba pamiętać, że roboty górnicze prowadzone na żwirowni są uciążliwe – generują hałas i zapylenie. Materiał ze żwirowni będzie wyjeżdżał ciężkimi autami, więc najlepiej znaleźć grunty pod kopalnię z dala od mieszkańców, jednak nieopodal dobrze rozwijających się aglomeracji.

Ważna jest również droga dojazdowa do żwirowni. Najlepiej, jeśli nie będzie przebiegać pod oknami sąsiednich domów, bo możemy spodziewać się szybkiej reakcji alergicznej i fali protestów. Nikt nie potrzebuje problemów od samego początku działalności. Pewnie widziałeś nieraz programy w tv ukazujące problemy mieszkańców pobliskich kopalni… Warto pomyśleć o tym przed otwarciem żwirowni.

2. Grunty przeznaczone pod żwirownię.

Aby uzyskać koncesję, musisz mieć uregulowany stosunek prawny gruntów. Co to oznacza w praktyce? Możesz być właścicielem nieruchomości gruntowej lub jej dzierżawcą i posiadać pisemne pozwolenie od właściciela gruntu na jego użytkowanie.

Niestety aktualnie obowiązuje ustawa o ochronie gruntów rolnych. Dla przedsiębiorcy oznacza to, że po zakupie ziemi rolnej przez 10 lat nie można zmienić warunków jej użytkowania. W tym celu, aby otworzyć żwirownię, należy dokonać zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Dodatkowo grunty przeznaczone pod kopalnię powinny mieć zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu pod działalność górniczą.

Aby można było myśleć o uruchomieniu kopalni, musisz być pewny, że masz dobry materiał. Nikt nie kupi od Ciebie materiału z gliną lub zanieczyszczonego organicznie np. korzeniami starych drzew. Najlepiej od razu poszukać terenu bez zadrzewienia, żeby uniknąć później problemu z ochroną środowiska i pozwoleniem na prowadzenie eksploatacji.

Aby rozpoznać, z jakim materiałem mamy do czynienia należy wykonać badania geologiczne. W przypadku żwirowni wykonuje się dokumentację geologiczną złoża, którą poprzedza projekt prac geologicznych. Prace geologiczne polegają na wykonaniu odwiertów i pobraniu próbek materiału w celu przebadania w laboratorium. Dzięki temu dowiemy się, jakie mamy zasoby złoża (ilość ton), jaki jest punkt piaskowy (zawartość % piasku 0-2 mm.) oraz jak wygląda krzywa przesiewu naszego złoża.

Im niższy punkt piaskowy złoża, tym rentowność całego przedsięwzięcia wzrasta. Oczywiście potrzebna będzie pomoc geologa z odpowiednimi uprawnieniami, który opracuje dla nas całość dokumentacji oraz  przekaże do zatwierdzenia przez wydział ochrony środowiska właściwego urzędu.

3. Sporządzenie niezbędnej dokumentacji w celu uzyskania koncesji:

jak otworzyć żwirownię

Projekt Prac Geologicznych (projekt wierceń)

Dokumentacja Geologiczna – zbiór informacji zawierający wyniki prac geologicznych

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) – dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące planowanej inwestycji i jego wpływu na środowisko. Urząd Gminy wraz z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska badają jaki wpływ będzie miało przedsięwzięcie na środowisko. Na podstawie opracowania KIP zapada decyzja czy trzeba wykonać dodatkowo Raport Środowiskowy, który może opóźnić nasz proces uzyskania koncesji nawet o kilka miesięcy. Koszt wykonania raportu jest dosyć wysoki ze względu na szczegółowość badań, które muszą być wykonane przez specjalistów od świata roślin i zwierząt. W przypadku występowania chronionych gatunków, uzyskanie zgody na realizację kopalni może być problematyczne.

Projekt Zagospodarowania Złoża – (w skrócie: PZZ) dokument określający wymagania w zakresie racjonalnej gospodarki złożem oraz technologii eksploatacji złoża

Wniosek o koncesję – wyróżniamy 3 organy koncesyjne:

Starosta Powiatu – wydaje koncesję jeżeli mamy spełnione jednocześnie kilka warunków:

 • Obszar górniczy żwirowni nie przekracza 2 ha
 • Wielkość wydobycia w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 tys. m3.
 • Roboty są prowadzone metodą odkrywkową
 • Roboty są wykonywane bez użycia środków strzałowych
 • Grunty są objęte prawem własności nieruchomości gruntowej. Wniosek o wydanie koncesji można złożyć również drogą elektroniczną pod tym adresem.

Minister Środowiska – wydaje koncesję w przypadku chęci eksploatacji żwiru z dna Morza Bałtyckiego.

Marszałek Województwa – wszystkie pozostałe przypadki udzielania koncesji, czyli najczęściej są to żwirownie o obszarze powyżej 2 ha bez rocznego limitu wydobycia.

jak otworzyć żwirownię

4. Opracowanie dokumentów związanych z ruchem zakładu górniczego (żwirowni)

Plan Ruchu Zakładu Górniczego – podstawowy dokument kopalni (nie dotyczy koncesji wydanej przez starostę)

Regulaminy ruchu

Instrukcje stanowiskowe

Instrukcje przeciwpożarowe

Karty ryzyka zawodowego

Zarządzenia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego

Ruch zakładu górniczego prowadzony jest pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo pracy, czyli Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego (KRZG). Jego rolą jest prowadzenie ruchu zakładu zgodnie z aktualnymi przepisami, dokumentacją kopalni oraz reprezentowanie inwestora podczas kontroli różnych organów tj. Inspekcji Pracy. Okręgowego Urzędu Górniczego itd.

Podsumowując: sporządzenie dokumentacji pozwalającej na eksploatację złoża w wersji optymistycznej wynosi 12 miesięcy. Jeżeli przyjdzie nam dokonać zmiany przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP), czas ten może się znacznie wydłużyć… Zmiany w MPZP mogą potrwać nawet 3 lata!

Koszty opracowania dokumentacji są zależne od wielu czynników i wynoszą od kilkunastu tys. zł w przypadku koncesji „małych” do kilkudziesięciu tys. zł. dla koncesji marszałkowskich. Dokumentację wykonuje się tylko raz, a potem ewentualnie uzupełnia lub rozszerza w przypadku zakupu sąsiadujących gruntów, więc jeśli przejdziemy przez gąszcz papierów to mamy spokój na ładnych parę lat.

Koszty uzyskania koncesji opisałem dokładnie w artykule Ile Kosztuje Koncesja Na Wydobycie Piasku?

5. Eksploatacja złoża

jak otworzyć żwirownię

Jeśli uzyskaliśmy wszystkie zezwolenia na uruchomienie kopalni – możemy rozpocząć prace przygotowawcze oraz eksploatację złoża i sprzedaż surowca. Zgrany zespół pracowników, kwalifikacje personelu oraz ciągłe monitorowanie ekonomii przedsięwzięcia może przynieść pożądany wynik ekonomiczny. Wszystko w oparciu o zasady BHP, bo na kopalni o wypadek nie trudno. Najważniejsze na kopalni odkrywkowej jest zdrowie i życie znajdujących się tam pracowników, dlatego nadzór nad nimi przejęły okręgowe urzędy górnicze.

6. Podsumowanie

Światowa tendencja jest taka, że piasku po prostu zaczyna brakować. Dynamiczny wzrost budowlany, podczas którego bardzo często wykorzystywany jest beton, powoduje że zapotrzebowanie na materiały sypkie również wzrasta. Trzeba tylko pamiętać, że cena zwykłego piasku jest równoważna z ceną jego transportu na odległość około 30 km od kopalni. Potem już wartość transportu przerasta wartość produktu, więc można mówić tutaj o produkcie lokalnym. Inaczej sprawa wygląda w przypadku kruszyw– te często przemierzają kilkaset kilometrów do miejsca przerobu czy wykorzystania – transportem kołowym lub szynowym. I tutaj ekonomia jest zupełnie inna, gdyż cena kruszywa jest kilkukrotnie wyższa w porównaniu z piaskiem.

Jeżeli nie wiedziałeś wcześniej  jak otworzyć żwirownię to mam nadzieję, że ten artykuł wiele Ci wyjaśnił.

Z danych za 2018 rok wynika, że w Polsce mamy ok. 7 400 kopalni odkrywkowych, z czego 90 % stanowią piaskownie i żwirownie. Całkowita ilość wydobycia piasków i żwirów w Polsce w 2018 r. wyniosła 220 mln ton. Jest to potężna gałąź polskiego przemysłu. Ze względu na coraz większą produkcję betonu towarowego zapotrzebowanie na materiały sypkie będzie wprost proporcjonalnie rosnąć.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego jak otworzyć żwirownię, zapraszam do zadawania pytań w komentarzach oraz do kontaktu poprzez mail: kontakt@galeriakruszyw.pl

 

Jeżeli zaciekawił Cię ten artykuł, przeczytaj również ile kosztuje koncesja na wydobycie piasku.

 

40 Responses

 1. Chcę się upewnić: Czy na prace przygotowawcze (wycinanie drzew, usuwanie korzeni drzew, zdejmowanie nadkładu ziemi, próbne wykopy) też trzeba mieć koncesję? Jeżeli tak to czy może pan wskazać zapis w ustawie bądź rozporządzeniu gdzie to jest napisane? Inaczej: Czy koncesja jest jedynie potrzebna na wybieranie piasku ze złoża i jego przetransportowanie?

  No i dziękuję za ten artykuł!

  1. Dziękuję za komentarz.

   Wycinanie drzew to oddzielny proces, na który można uzyskać zezwolenie w wydziale ochrony środowiska w Urzędzie Gminy. Kluczowe tylko jest to, kiedy takie zezwolenie uzyskamy -przed czy po tworzeniu karty informacyjnej projektu. Wcześniejsze uzyskanie zezwolenia może trochę pomóc przy zatwierdzaniu Karty Informacyjnej Projektu.

   Natomiast zdejmowanie nadkładu to już w świetle prawa wykonywanie robót górniczych i może być wykonywane po uprawomocnieniu się planu ruchu zakładu górniczego (dla koncesji marszałkowskich) lub po wydaniu i uprawomocnieniu się koncesji (dla koncesji do 2 ha)

   Jednym z wielu rozporządzeń, obowiązującym na odkrywce jest “Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego.”

   Pozdrawiam

   1. Witam mam pytanie ile by mnie kosztował ten cały proces

    1. To zależy … od wielkości złoża i od rejonu Polski. Za małą koncesję na gotowo trzeba liczyć do 20 tys zł netto. Koncesja wydawana przez marszałka czyli pow 2ha to koszt nawet 2x wyższy.

  2. Miałem żwirownie małą 12lat zakończyłem dzialalnosc teraz chcą żebym tejultywowal teren jak to już samo zarosło drzewami…potrzebuję jakiś plan rekultywacji …gdzie znajdę jakiś by przerobić dla siebie?

   1. Każdy projekt rekultywacji jest inny. Myślę,że KRZG który sprawował opiekę nad żwirownią zna temat najlepiej i powinien pomóc.

 2. Witam,
  ja mam pytanie troche dalej idące… grunt jest juz odrolniony, koncesja jest i co dalej, żeby grunt ukazał się w ewidencji gruntów jako K? Czy to jest obowiązkowe? Czy robi to właściciel kopalni czy zmiana powinna nastąpić z urzędu?

  1. Zmiana użytku gruntowego następuje w wyniku eksploatacji złoża. Na koniec roku kalendarzowego przedsiębiorca ma konieczność wykonania mapy wyrobiska. Na tej podstawie geodeta wykonuje pomiary powierzchni, na której zostały prowadzone roboty górnicze. Następnie wykazuje powierzchnie nowych zmienionych użytków rolnych. Wiąże się to ze zmianą stawki podatku od nieruchomości. Komentarz dotyczy kopalni powyżej 2 ha.

 3. Witam A czy aby otworzyć kopalnie na działce leśnej do 2 Ha trzeba wcześniej ta działkę odlesic i ewentualnie jaki jest to koszt?

  1. Wydaje mi się, że wyłączenie gruntów z produkcji leśnej jest nieuniknione. Koszty ustala Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych. Dodatkowo zmiana w MPZP lub studium uwarunkowań – w zależności od wymagań Urzędu Gminy. Trzeba również uważać na zanieczyszczenia organiczne piasków i żwirów (korzenie).

 4. Dzień dobry, jestem studentem jednej z bydgoskich Uczelni Wyższych. Piszę w związku z zadaniem z przedmiotu Logistyka. Czy mógłbym liczyć na małą pomoc. Chciałbym opracować projekt działalności żwirowni. Czy mógłby Pan mi podpowiedzieć kilka danych, takich jak ilość potrzebnego sprzętu i pojazdów potrzebnych do prowadzenia takiej działalności dla żwirowni o pow. ok 15-20ha. Od razu uprzedzam że “projekt” ma za zadanie opisać działalność już istniejącego przedsiębiorstwa, a zgodnie z założeniami nie opisujemy dochodowości, a sprawność przedsiębiorstwa.

 5. Witam mam już otrzymana koncesje która odsprzedałem innemu przedsiębiorcy dokonując cesji, na moją koncesje nie została wydana decyzja środowiskowa, starostwo zdecydowało że nie ma takiej potrzeby, obecnie Wydział środowiska wymaga zrobienia raportu środowiskowego, czy muszę ją robić gdy została wydana koncesją i ewentualnie kto musi robić decyzję ja czy o ecny posiadacz koncesji

  1. Witaj Mikołaj,

   Ciekawy przypadek – w pierwszej kolejności zadałbym pytanie do wydziału środowiska jakie warunki uległy zmianie, że nagle trzeba taki raport sporządzić. W odwołaniu użyłbym decyzji o braku konieczności sporządzenia raportu wydanej przy sporządzaniu koncesji. Jeżeli zajdzie konieczność sporządzenia raportu – formalnie powinien sporządzić go aktualny właściciel koncesji. Pytanie kto poniesie koszty sporządzenie raportu… tutaj nie chciałbym wskazywać – nie znam zapisów umowy pomiędzy stronami przy podpisywaniu cesji koncesji. Jeżeli koncesja dotyczy małej żwirowni do 2 ha, być może będzie to raport w formie uproszczonej i nie przyniesie znacznych nakładów finansowych. Warto również zasięgnąć porady prawnika-koszt nieduży, a może wskazać jakąś alternatywę dla działań. Proszę daj znać jak zakończy się cała sytuacja.

   pozdrawiam, Sławek

 6. Dzień dobry, a czy pomaga Pan równie mieszkańcom, co zrobić aby niepowstała żwirownia w bardzo bliskim sąsiedztwie od zabudowań – 20 metrów. Co zrobić, aby zabezpieczyć mieszkańców przed powstaniem żwirowni, czy wystarczy zapis w studium, że jest to np. LAS, czy musi powstać na tę okoliczność MPZP? Jakie rozwiązanie jest lepsze?
  Z góry dziękuję.

  1. Taka sytuacja bardzo często wymaga doprecyzowania, co do warunków powstania ewentualnej inwestycji. Proponuje porozmawiać z urzędem gminy (wszelkie decyzje o zmianie studium czy tez MPZP podejmuje urząd) i poprosić o konsultacje społeczne.
   Pozdrawiam
   Paweł

  2. Wg mojej opinii aby zabezpieczyć mieszkańców trzeba złozyć wniosek o zmianę studium/ mpzp i pilnować terminów na składanie wniosków uwag w tworzących się studium i mpzpz podawanych na stronach internetowych urzędów miejskich/gminnych oraz na tablicach ogłoszeń. Mieszkańcy się niestety często tym nie interesują, ignoruja, a pózniej płaczą. Ignrancja niestety, bo o swój teren, sąsiedztwo, interesy trzeba dbać.W uchwalanych nowych zmianach studium, nowych mpzpz można zastrzec minimalne odległosci wydobycia od terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, min odległosci ustawiania cięzkiego sprzetu,wysokości maszyn i urządzeń, przebieg dróg dojazdowych do żwirowni, ustawienie np ekranów dzwiękochłonncyh i innych, zabezpieczeń przed uciązliwościami, sposób rekultywacji, zagospodarowania terenu po zakończeniu wydobycia itp. Można się porozumieć i zrobić tak, aby dla każdego było dobrze przy poszanowaniu interesu oby stron. Pozdrawiam

 7. Witam
  Jak rozumiem z powyższego artykułu Jako przedsiębiorca Nawet jeżeli uda mi się kupić grunt rolny na którym znajdują się pokłady kruszyw nie mogę nic z tym gruntem zrobić?

  1. Koncesji na ziemię rolną nie uzyskasz, musi być zmiana przeznaczenia gruntów w MPZP lub studium w zależności od wymogów gminy, a to może potrwać do 3 lat. Czasami są zapisy, które znoszą te restrykcje np. odnośnie gruntów bezpośrednio sąsiadujących z już istniejącą kopalnią.

 8. Witam. Mam 8,5hektara ziemi. Zgłosił się do mnie przedsiębiorca ktróry chce wydobywać kruszywo. W zasadzie wszystko jest juz dogadane, będzie płacił mi x zł za każdą wydobytą tonę. Moje pytanie jest następujące czy z Pana doświadczenia jest w stanie mi Pan powiedzieć ile takiej kopaliny może znajdować się na hektarze? Zdaje sobię sprawę że ktoś to policzy dokładnie ale tak “+/-“? Pozdrawiam.

  1. Cześć Kamil.
   Jeśli chodzi o zasoby złoża to są one dokładnie opisane w dokumentacji geologicznej (jeżeli już taką posiadasz) jako zasoby przemysłowe. Jeżeli jeszcze nie posiadasz, to można na szybko policzyć bryłę wyrobiska w metrach sześciennych. Pole powierzchni 8500 m.kw. mnożąc przez miąższość złoża (np 10 metrów żwiru) daje 850 tys metrów sześciennych. odejmujemy jakieś 25 % przeznaczone na filary ochronne wokół wyrobiska oraz skarpy końcowe i mamy wynik 637 tys metrów sześciennych. 1 metr sześcienny to w przybliżeniu 1,7 t. A więc 637 tys m.sześć x 1,7 t = 1,1 mln ton. To tak na szybko licząc. Jeżeli złoże ma miąższość powyżej 10 metrów to ilość kruszywa wzrasta proporcjonalnie. To złoże będzie suche czy zawodnione?

   1. Dzień dobry mam pytania mam działkę 1h15 na cale długości jeszcze nie od rolnioną klas VI
    graniczącą bezpośrednio z firmą która w tym miejscu ma odkrywkę na ok 30 m w głąb piasku i żwiru może pospółki jest to największa firma która zajmuje się wydobyciem właściciel jest zainteresowany .W jaki sposób wycenić moje złoże i za jaką kwotę można negocjować

 9. Jeżeli chodzi o suche czy zawodnione to nie wiem. Dostałem papiery z urzędu że bedą robione odwierty. Przedsiębiorca który będzie wydobywał mówił mi że Urząd Górniczy wszystko precyzyjnie obmierzy i będę znał ilość kopaliny. Na danym terenie jest dosyć spora góra więc nie wiem czy ma to wpływ na głębokość kopania. Tak czy inaczej dziękuję za szybką i rzetelną odpowiedź. Pozdrawiam.

  1. Witam a jak sprawa wyglada w przypadku wydobycia materiału z pod wody?

 10. Witam mam pytanie odnośnie informacji od kiedy rozpoczyna sie działalność wydobywcza kruszywa. Pytanie to jest związane, iz inwestor ma wykonać Analizę porealizacyjną w zakresie stężeń PM 2,5 oraz PM 10, po roku od rozpoczętej działalności. (czy to jest może od uprawomocnienia się planu ruchu)

  1. Witam Dorota, myślę że można tutaj wziąć pod uwagę dwie daty:
   1) datę uprawomocnienia planu ruchu
   2) datę rzeczywiście rozpoczętego wydobycia -jeżeli nastąpiło opóźnienie względem uprawomocnienia planu ruchu.
   W rzeczywistości jednak zatwierdzony i prawomocny plan ruchu to zielone światło do działania i większość przedsiębiorców zaczyna proces wydobycia.

 11. Dobry wieczór,
  czy na działce o wielkości 1 ha jest możliwość otarcia żwirowni? Ile trwa mniej więcej przygotowanie papierów, uzyskanie koncesji itd.? Czy przedsiębiorca musi posiadać jakieś kwalifikacje? Zdać jakieś egzaminy? Jaki kapitał potrzebny jest na start? Mam ziemię o wielkości 1 ha, bez MPZP, nieruchomość położona jest na terenie upraw polowych. Sąsiedztwo zabudowy działki jest- więc działka z perspektywą uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Jednakże okazuje się że w odległości może 50 m powstanie trasa szybkiego ruchu (nowa obwodnica) i ja już z tą działką nic nie zrobię – kto mi kupi działkę a za plecami szybki ruch, duży tranzyt towarowy itd. Więc próbuję się ratować – do zbudowania drogi będą potrzebować piasku – a z mojej działki taczkami mogliby sobie go wozić. Tylko czy1 ha- to jest możliwe? I czy zdążę z papierologią i całą procedurą? Budowa już ruszyła, ale wiadomo – cała trasa to ponad 40 km, a moja działka jest gdzieś w połowie trasy. Pozdrawiam serdecznie.

  1. Witam Magda,
   oczywiście można otworzyć kopalnię piasku na powierzchni 1 ha. Pytanie czy jest tam materiał godny uwagi? Kwalifikacje i egzaminy niepotrzebne, można zatrudnić osoby z zewnątrz lub oddać złoże z koncesją do eksploatacji firmie z zewnątrz. Samo opracowanie dokumentacji to pewnie max 25-30 tys w zależności od rejonu PL. Czy ewentualne sąsiedztwo nie będzie przeszkodą do otwarcia żwirowni? Wiele znaków zapytania co do przeznaczenia gruntów bo tutaj może być blokada ze strony gminy, a wykonanie zmiany w MPZP to nawet 3 lata. Reszta dokumentacji to max 12 m-cy.Warto zapytać w UG o warunki utworzenia koncesji. Warto również wykonać biznes plan takiego przedsięwzięcia – maksymalne wydobycie na “małej koncesji” wynosi 20 tys m3 /rok.

   pozdrawiam Sławek

 12. Witam czy możecie polecić jakąś firmę która robi odwierty , przygotowuję dokumentację i pomaga z papierami w celu otworzenia żwirowni ?

 13. witam mam działkę o pow 2400 metr jest to jedna wielka góra piachu jak mogę pozbyć się tego piasku żeby uzyskać płaską działkę i muc ja sprzedac

 14. Skąd dane o tym, że “w Polsce mamy ok. 7 400 kopalni odkrywkowych, z czego 90 % stanowią piaskownie i żwirownie”? Gdzie można szukać danych za ten rok?

 15. Proszę o podanie namiaru na firmy robiące odwierty i kompleksowo pomagają w otwarciu żwirowni.

 16. Dzień dobry, jaka orientacyjnie może być cena gruntu, który ma w MPZP tereny pod żwirownię w województwie mazowieckim, gmina Płońsk?

  1. Dzień dobry, jest wiele zmiennych czynników, które decydują o wartości gruntów. Jeśli w złożu jest głównie piasek to cena może osiągnąć 2 lub 3 krotność wartości ziemi rolnej. Jeśli są udokumentowane ciekawe złoża żwiru- cena może być jeszcze wyższa. Ciężko mi się odnieść do wartości bo nie znam wyników badań geologicznych.
   pozdrawiam S.M.

 17. witam serdecznie.
  Czy aby rozpocząć sporządzanie dokumentacji do małej koncesji muszę mieć już przekształconą działke w Planie Zagospodarowania przestrzennego,i czy jeżeli to są nieużytki rolne czy Gmina może mi odmówić zmiany w MPZP

  1. Witam Grzegorz!
   Z doświadczenia wiem, że gminy różnie podchodzą do tego tematu. Niektóre wymagają przekształcenia przed rozpoczęciem pozyskiwania dokumentów, a inne niekoniecznie. W momencie wydawania decyzji Starostwo zapyta gminę o opinię czy inwestycja jest zgodna z MPZP terenu. Najlepiej spytać w UG w wydziale gospodarki przestrzennej jakie mają praktyki.

Dodaj komentarz

pola wymagane *