Transport kruszyw - drogowy, czy kolejowy?

Transport kruszyw - drogowy, czy kolejowy?

Transport kruszyw – drogowy, czy kolejowy?

Branża wydobywcza to bardzo ciekawa gałąź gospodarki, która musi radzić sobie często z wieloma
przeciwnościami. Rozpoczynając od pozyskania gruntów, przedsiębiorcy starają się udokumentować złoże, aby
kruszywo spełniało normy do wykorzystania w szeroko pojętym budownictwie. Idąc dalej: wybór
technologii, która z jednej strony będzie dopasowana do złoża oraz do wymagań rynku, a z drugiej
strony pozwoli na szybką stopę zwrotu zaangażowanego kapitału.

Kolejna rzecz to konkurencyjność na rynku. Kilka kopalni znajdujących się w niewielkim promieniu
powoduje, że klienci mają większą możliwość negocjacji cen. Ciężko narzucać swoje warunki na
sprzedaż kruszywa, wiedząc że kilka km dalej sąsiednia kopalnia ma potężny stok kruszywa
przeznaczonego do sprzedaży.

 

 

W prowadzeniu działalności gospodarczej najważniejsza jest sprzedaż. W prowadzeniu kopalni –
sprzedaż kruszywa. W zależności od rodzaju materiału jaki wydobywamy będziemy poszukiwać
naszego rynku zbytu lokalnie bądź w skali ogólnokrajowej.
Dochodzimy do momentu, w którym chcemy wprowadzić nasze kruszywa do obrotu gospodarczego.
Zadajemy sobie pytanie. Kim jest nasz idealny klient? Jak do niego trafić? Co zrobić aby kupił materiał
właśnie od nas?
Cena kruszywa na kopalni jest dla klienta istotna. Jednak ważniejszym wskaźnikiem jest cena
materiału z dostawą na plac budowy. I tutaj pojawia dość istotne pytanie jak zorganizować transport kruszyw plac budowy.

Transport kruszyw – warianty

transport kruszyw
transport kruszyw- rozładunek wagonów

Warianty są 2: transport samochodowy lub kolejowy.
W przypadku piasków, które występują w miarę równomiernie na terenie całej Polski dominuje
transport samochodowy. Cena piasku, który jest materiałem regionalnym równoważy się z kosztem
transportu na odległość ca 25 km. W przypadku piasków bardzo często dostępność kopalni blisko
budowy daje bardzo duże szanse na realizację kontraktów. Oczywiście jakość materiałów musi być
zgodna z wymaganiami.

W przypadku żwirów sytuacja jest odmienna. Wysokiej jakości żwiry wykorzystywane do produkcji
betonów i prefabrykatów bywają dostarczane z odległości kilkuset kilometrów transportem
kolejowym. Braki w występowaniu frakcji żwirowych w niektórych lokalizacjach Polski są uzupełniane
przez producentów z lokalizacji o dobrych zasobach i dostarczane często drogą kolejową.

Najwięksi producenci frakcji żwirowych inwestują w swoje tabory kolejowe, aby zapewnić transport kruszyw w dowolnym momencie. O ile kilka lat temu taka potężna inwestycja była dość ryzykowna, to dziś można stwierdzić że była strzałem w dziesiątkę. W związku z chwilowymi
problemami dostępności w transportu kolejowego, własny tabor to klucz do sukcesu.

Kruszywo skalne transportowane jest z okolic Dolnego Śląska oraz Kielc na teren
całego kraju. Dostęp do bocznicy kolejowej w przypadku kamieniołomów jest kluczowy. Pozwala na
przygotowanie atrakcyjnej oferty na zakup kruszywa przez klienta infrastrukturalnego. Pozwala na
udział w największych projektach budowy dróg.

Zapotrzebowanie na transport kolejowy było do niedawna znacznie większe aniżeli możliwości przewozowe. Boleśnie odczuli to klienci, którzy mieli podpisane kontrakty na dostawę koleją, gdyż wielkości dostaw były  mocno ograniczone i przesunięte w czasie. Oczywiście można zawsze poradzić sobie stosując zamiennie transport kołowy, niestety ceny paliwa mocno zawyżały stawki.

Sposobem na obniżenie stawki transportowej w
przypadku długich tras jest łączenie kursów.

Niestety ciężko znaleźć ładunki w obie strony i to w
takiej ilości, na którą mamy zapotrzebowanie. Poszukiwanie aut na powrocie można zastosować przy
mniejszych projektach mocno rozciągniętych w czasie. Ciężko mówić tu o realizacji dostaw zgodnie z
harmonogramem.

W Polsce średnio wydobywa się 240 mln t rocznie. 180 mln ton zostaje przetransportowanych na
miejsce docelowe samochodami. Pozostałe 50-60 mln ton zostaje przewożone koleją. Sytuacja
zmieniła się nieco w zeszłym roku. Znaczna podwyżka cen paliw spowodowała że transport kolejowy
stał się atrakcyjniejszy cenowo nawet na krótszych dystansach, gdzie wcześniej dominował transport
kołowy.

Największy przewoźnik kolejowy odpowiedzialny za transport kruszyw – PKP Cargo (80% rynku) realizował zalecenia rządowe dotyczące
transportu węgla, zostawiając potężna lukę w transporcie kruszyw. W 2022 r. czołowy przewoźnik
zrealizował przewóz towarów, wykazując zysk w wysokości 148 mln zł. Dla porównania najnowsze
dane wskazują, że wynik powyżej 100 mln zł, spółka wykazała już w 1 kwartale 2023r, zachowując
wolumen ilościowy podobny do 1 kwartału zeszłego roku. Świadczy to w dużej mierze o wzroście
wartości cen świadczonych usług. Rekordowe wyniki finansowe powodują, że kurs spółki ustanowił
nowe roczne maksima na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Sytuacja geopolityczna wskazuje, że przewóz węgla będzie realizowany również pod koniec tego
roku. Być może zostanie zaplanowany z odpowiednim wyprzedzeniem, dzięki czemu dostęp do
wagonów i transport kruszyw nie zostanie ograniczony.

Odległość kopalni od bocznicy warunkuje mocno cenę kruszywa loco budowa. W przypadku
większych odległości kopalnie stosują transport hybrydowy dowożąc kruszywo na bocznicę celem
załadunku, jednak podbija to stawkę zakupu od kilku do kilkunastu zł za tonę surowca.

Transport kruszyw – alternatywa

transport kruszyw kołowy

Alternatywą dla kopalni nieposiadających bocznicy jest poszukiwanie klientów w bliższej odległości
od kopalni ze względu na wyższy koszt transportu kruszyw wywrotkami.. Wchodzi w grę również
poszukiwanie przewoźnika łączącego kursy w 2 strony, co może zmienić znacząco koszt zakupu
surowca loco budowa.

Warto poszukać specjalistów , m.in. aplikacji do kupna i sprzedaży kruszyw
zajmujących się tematem logistyki kruszyw.

Link tutaj: https://schuettflix.com/pl/pl

Cena poza dostępnością i jakością kruszywa będzie
zawsze kluczowym elementem w wyborze producenta do projektu.

Należy pamiętać, że transport kruszyw determinuje cenę zakupu materiału i ma znaczący wpływ na wybór kruszywa przez klienta.

 

Jeżeli poszukujesz atrakcyjnej oferty na kruszywa to idealnie trafiłeś. Dostarczamy

  • mieszanki 0/31 oraz 0/63 mm o różnej geologii np granit, gnejs, melafir
  • żwiry naturalne 2/8 oraz 8/16 do produkcji betonów
  • piaski do budowy nasypów i wymiany gruntu, do zagęszczenia
  • grysy do wytwórni mas bitumicznych
  • kruszywa do budowy parkingów itd…

Dostarczamy kruszywa transportem kołowym oraz kolejowym na miejsce budowy.

W razie potrzeby przygotuję atrakcyjną ofertę również na transport kruszyw.

Zapraszam do wysyłania zapytań ofertowych na maila: kontakt@galeriakruszyw.pl

Zapoznaj się również z innymi artykułami:

https://galeriakruszyw.pl/ida-zmiany-w-branzy-kruszyw-jestes-gotowy/

https://galeriakruszyw.pl/kruszywa-drogowe/

 

Dodaj komentarz

pola wymagane *