Geologia Danielewscy

Opis działalności

Geologia Danielewscy

Jesteśmy zespołem doświadczonych geologów. Geologia to nasza życiowa ścieżka, dlatego wkładamy w pracę maksimum zaangażowania. Jesteśmy dynamiczni w działaniu i nastawieni na potrzeby Klientów.

Nasze kompetencje potwierdzone są wszystkimi niezbędnymi uprawnieniami w zakresie projektowania, dokumentowania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi.

Jako jedna z nielicznych firm w Polsce posiadamy tak szerokie kompetencje. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze geologicznej, geotechnicznej oraz w dziedzinie ochronny środowiska.  Chcemy, aby wie­dza poparta doświad­cze­niem były jedną z głów­nych pod­staw ofe­ro­wa­nych przez nas usług.

Nasze pro­jekty reali­zu­jemy z naj­wyż­szą sta­ran­no­ścią i sumien­no­ścią.

Do naszych głównych czynności należy:

URUCHAMIANIE KOPALNI-jesteśmy jedną z nielicznych firm w kraju z tak szerokimi kompetencjami. Wspieramy Cię podczas całego procesu, od początku do końca. Wykonujemy wszystkie niezbędne pozwolenia i prowadzimy korespondencję z urzędami. Możesz nam powierzyć wszystkie działania aż do czasu uzyskania koncesji na wydobywanie.

Jeśli interesuje Cie ten proces zapoznaj się z tym wpisem: Jak otworzyć żwirownię krok po kroku?

GEOLOGIA ZŁOŻOWA– poszukiwanie, badanie, rozpoznawanie, dokumentowanie i udostępnianie złóż surowców mineralnych.

GEOTECHNIKA:

 • wiercenia badawcze
 • wiercenia geotechniczne
 • opra­co­wania opi­nii geo­tech­nicz­nych​ oraz projektów geotechnicznych
 • badania laboratoryjne gruntu
 • sondowania dynamiczne
 • sondowania statyczne
 • badania gruntu pod domy jednorodzinne
 • projekty geotechniczne
 • opra­co­wania pro­jek­tów i doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskich dla budynków, budowli i obiektów liniowych (linie kolejowe, drogi, rurociągi, linie energetyczne)​
 • badania geotechniczne gruntu
 • odwierty geologiczne

 

BADANIA LABORATORYJNE KRUSZYW–  pomoc w tworzeniu i uaktualnianiu Deklaracji Właściwości Użytkowych oraz informacji o wyrobie.

BADANIE GRUNTU-Badanie zagęszczenia gruntu ma na celu określenie prawidłowości jego wbudowania zgodnie z założeniami projektowymi. Dzięki badaniu zagęszczenia gruntu zweryfikujesz, czy założenia projektowe są zgodne z rzeczywistością. Da Ci to możliwość dogęszczenia gruntu do odpowiednich parametrów.

DECYZJE ŚRODOWISKOWE-uzyskujemy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Jest to decyzja administracyjna wydawana dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jest to jednocześnie pierwszy etap procesu uzyskiwania wszystkich pozwoleń administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji.

NADZÓR GEOTECHNICZNY– kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych (indywidualnych i przemysłowych), drogowych i mostowych. Oferujemy obsługę geologiczną oraz nadzór geotechniczny nad wykonanymi pracami ziemnymi i fundamentowymi.

 

Zapraszamy do kontaktu również na naszych social mediach!

Facebook

Instagram

Geologia Danielewscy

Głównym terytorium naszego działania są województwa wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie, ale wspieramy przedsiębiorstwa z całego kraju. Jesteśmy pełni energii, zawsze w 100% zaangażowani i mobilni. Sprawdź nas w działaniu!

 

 

Mapa dojazodwa