Ile Kosztuje Koncesja Na Wydobycie Piasku?

Ile Kosztuje Koncesja Na Wydobycie Piasku?

Ile kosztuje koncesja na wydobycie piasku?

Wydobycie żwirów i piasków w Polce jest regulowane ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze. Oprócz tego, działalność  kopalni jest uwarunkowana szczegółowymi rozporządzeniami. Aby legalnie wydobywać materiały sypkie ze złoża potrzebujesz uzyskać koncesję.

Pozyskanie koncesji to projekt długotrwały i dość skomplikowany.

Uzyskanie koncesji na wydobycie jest końcowym efektem opracowań poszczególnych dokumentów. Jakie to dokumenty oraz jaki jest koszt pozyskania gotowej koncesji?

W zależności od rejonu Polski oraz biura geologicznego ceny bywają bardzo zróżnicowane, ale postaram się je uśrednić i podać przybliżone wartości.

W tym artykule dowiesz się, jaki jest koszt opracowania dokumentacji dla koncesji wydawanej przez Urząd Marszałkowski. Dla obliczeń przyjąłem, że planowana kopalnia będzie miała obszar wydobycia 8 ha i miąższość złoża wyniesie 15m.

 

 

Poszczególne etapy opracowania dokumentacji niezbędnej do wydobycia piasków i żwirów ze złoża:

 

Mapa do celów projektowych wykonana przez mierniczego górniczego lub geodetę. Ważną rzeczą jest, aby działki miały uregulowane granice własności, gdyż ich brak powoduje znaczny wzrost kosztów i wydłużenie czasu sporządzenia mapy. Koszt  3 000 zł

 

 

Projekt Robót Geologicznych – dokument określający cel i  zasady prowadzenia robót geologicznych na planowanym złożu piasku koszt 3 000 zł 

ile kosztuje koncesja na wydobycie piasku?

Roboty geologiczne (wiercenia) – dla złoża kruszywa przyjmuje się około 4 otworów na 2 ha złoża. Ostatecznie kwota będzie zróżnicowana w zależności od ilości otworów oraz głębokości wiercenia. Średnia wartość usługi wierceń wynosi około 50 zł/mb. Dla kopalni o powierzchni 8 ha i miąższości złoża 15 m wyniesie: 16 otworów x 15 m x 50 zł=Koszt 12 000 zł

 

Badania Laboratoryjne – wykonanie badań pobranych próbek z otworów wiertniczych. Niezbędne będzie wykonanie profili otworów oraz analizy sitowej materiału. wykonuje się po jednej próbie z otworu chyba że, występuje duża zmienność nawierconych warstw przez co zwiększa się ilość prób, Koszt wykonania 1 próby wynosi około 400 zł. Dla naszego złoża 16 otworów x 400 zł. Koszt 6 400 zł

 

Dokumentacja geologiczna – dla złoża jest opracowywana w kat C1, co oznacza, że błąd oszacowania średnich parametrów złoża nie może przekraczać 30 %. Koszt 6 000 zł

 

Karta informacyjna przedsięwzięcia ( KIP)– dokument przedstawiający główne założenia planowanej inwestycji. KIP stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie KIP wydawana jest decyzja o konieczności lub  braku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Koszt 3 000 zł

 

Raport oddziaływania na środowisko – nie jest konieczny dla wszystkich kopalń. Konieczność o sporządzeniu raportu jest wydawana na podstawie KIP. Zawiera szczegółowy opis specjalistów od:

 • świata roślinnego – koszt 3 000 zł
 • świata zwierząt – koszt 3 000 zł
 • obliczenie hałasu i zapylenia – koszt 2 000 zł

Koszt wykonania raportu środowiskowego, może znacząco opóźnić uzyskanie koncesji i jego całkowity koszt może wynieść nawet 15 000 zł

 

Projekt zagospodarowania złoża (PZZ) -dokument określający wymagania w zakresie racjonalnej gospodarki złożem piasku koszt sporządzenia 6 500 zł

 

Wniosek o koncesję wydawany przez Urząd Marszałkowski na wydobywanie piasku- koszt 2 500 zł

 

Plan Ruchu odkrywkowego zakładu górniczego – szczegółowy dokument zatwierdzany drogą decyzji przez Okręgowy Urząd Górniczy koszt 4 000 zł

 

Opracowanie dokumentów związanych z ruchem zakładu górniczego:

 • dokument bezpieczeństwa
 • regulamin ruchu
 • instrukcje stanowiskowe
 • instrukcja przeciwpożarowa
 • karty oceny ryzyka zawodowego
 • zarządzenia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
 • pisma do Okręgowego Urzędu Górniczego

Koszt opracowania dokumentów wynosi 3 000 zł

W takim razie ile w sumie kosztuje koncesja na wydobycie piasku?

Całkowity koszt opracowania  dokumentacji dla kopalni o pow. 8 ha  wyniesie

42 400 zł* bez konieczności opracowania raportu środowiskowego

57 400 zł* z raportem środowiskowym

 • ceny netto

 

Pamiętaj, że podany przykład jest jedynie szacunkiem kosztów, który może różnić się w poszczególnych rejonach Polski. Warto również przez podjęciem współpracy z Biurem Geologicznym ustalić kosztorys min oraz max działań.

Myślę, że wahania kosztów uzyskania koncesji na wydobycie piasku w innych rejonach Polski może wahać się w granicach +- 15 %.

Koszt utworzenia dokumentacji dla małej koncesji (do 2 ha) wydawanej przez Starostę, będzie pomniejszony o kilka pozycji w wymienionej listy dokumentów, ale o tym już w następnym wpisie.

Ruch zakładu górniczego musi być prowadzony przez  Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego (KRZG) W zależności od charakteru współpracy z przedsiębiorcą górniczym wynagrodzenie takiej osoby trzeba również wpisać w stałe koszty prowadzenia działalności górniczej.

KRZG może nadzorować ruch na kopalni osobiście lub poprzez zastępstwo wyznaczając osobę dozoru ruchu.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób otworzyć żwirownię od podstaw zapraszam tutaj: https://galeriakruszyw.pl/jak-otworzyc-zwirownie-krok-po-kroku/

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące uruchomienia kopalni piasku, żwirowni zapraszam do komentowania oraz do kontaktu poprzez mail: kontakt@galeriakruszyw.pl

Prowadzę również konsultację i dzielę się całą swoja wiedzą, którą zdobyłem przez 13 lat pracy na żwirowni jako osoba dozoru ruchu oraz kierownik kopalni. Mam nadzieję, że pomogłem Co choć trochę w temacie kosztów koncesji na wydobycie piasku.

 

Informacje o uzyskaniu koncesji znajdują się również pod tym adresem:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-rejestru/chce-uzyskac-zezwolenie-koncesje-wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej54/proc_1371-koncesja-od-marszalka-na-wydobywanie-kopalin-ze-zloz

 

Dodaj komentarz

pola wymagane *