Udostępnię grunt pod żwirownię przy budowie autostrady A2

Opis działalności

1. Położenie
Nazwa miejscowości: Wesółka, gm. Zbuczyn, powiat siedlecki woj. mazowieckie
Położenie strategiczne: Bezpośrednio (na granicy) do tego terenu przylega projektowany odcinek autostrady A2.

2. N-ry i powierzchnia działek
Dz.nr 2 – 2,73 ha
Dz.nr 3 – 0,85 ha
Dz. nr 4 – 0,88 ha
Łączna powierzchnia działek : 4,46 ha

3. Oznaczenie klasyfikacji gruntów
R IV a, RIVb, RV

4. MPZP/SUIKZ
Na działkach nie ustanowiony MPZP, w Studium działki oznaczenie terenów jako użytki rolnicze.

5. Wstępne rozpoznanie złoża:
Rzędne terenu – 161 – 162 m. n.p.m.
Rzędna wody gruntowej 158 m. n.p.m.
Miąższość złoża 11 m
Kształt działki: prostokątny
Materiał rozpoznany: piasek drobny, średni i gruby
Punkt piaskowy: 97%
Potwierdzona laboratoryjnie przydatność materiału do wbudowania w nasypy (warstwa dolna).

6. Zasoby geologiczne złoża

powierzchnia działki 4,46 ha
miąższość złoża 11,00 m
szerokość pasa ochronnego 6 m
zasoby przemysłowe  500 tys ton

7. Sposób eksploatacji złoża
Złoże znajduje się w większości w części zawodnionej, zaleca się eksploatację jednym piętrem z poziomu znajdującego się tuż nad lustrem wody gruntowej.

8. Koncesja na wydobycie do pozyskania przez dzierżawcę.

 

Szczegółowe informacje dotyczące ceny dzierżawy, badań laboratoryjnych i innych szczegółów proszę kierować bezpośrednio pod nr tel 607-066-266  lub robertw@legalbob.pl