SkySnap Sp. z.o.o.

Opis działalności

SkySnap sp. z o.o.

Pomiar objętości kopalni odkrywkowych i składów kruszyw niesie ze sobą ryzyka i wyzwania, aby
dobrze i skutecznie zarządzać lokalizacjami w całej Polsce!

Nowoczesne i innowacyjne firmy potrzebują rzetelnej informacji na temat aktualnej objętości
wydobytego i składowanego materiału.
Skutecznym i szybkim sposobem na inwentaryzację są dane z powietrza pozyskane za pomocą drona.

Taki materiał pozwala na:
 Zamrożenie sytuacji terenowej na dzień nalotu oraz szybkie obliczenie objętości,
 Możliwość archiwizacji pomiarów i powrót do nich w razie potrzeby.
Dotychczasowe realizacje dla naszych klientów wykazały, że takie podejście pozwala zaoszczędzić
pieniądze i czas.

Wyniki pomiarów przekazujemy w formie raportów tabelarycznych lub w postaci interaktywnego
portalu on-line. Dostęp do portalu umożliwia również proste pomiary i tworzenie zestawień oraz
inwentaryzację terenu z perspektywy lotu ptaka.

Posiadamy referencje od liderów w branży dotyczące wykonanych robót!

PORR – cykliczny pomiar objętości hałd na składowiskach oraz zbiorników na inwestycjach: S61, S7, S17/S2, S6
Astaldi –  pomiar objętości hałd na składowiskach na inwestycji: S8
Trakcja S.A. – pomiar objętości hałd na składowiskach oraz zbiorników na inwestycji: S5

Mapa dojazodwa

SkySnap
SkySnap Sp. z.o.o.

aleje Jerozolimskie 81, Warszawa, Polska

Wskazówki dojazdu